Hem    NYA-Gruppen   Bokcirkel    Tisdagsgruppen    Hälsa     Matlagninh    Torsdagsgruppen
Kvinnogruppen
    Lokal

Aktiviteterna som SRF Lokalförening har brukar sluta i juni och börja i slutet av aug.
Finns vissa aktiviter som är på sommeren. Kontakta Synträffen för mer info 019-6732106.

Denna sida är under uppbyggnad och idag finns det bara ett bildgalleri klicka är
mer kommer det att bli. Info om föreningen, info om NYA Gruppen, info om kvinogruppen, info om läsecirkel, evenemang vi har i dom olika gruppern.

Info kommer allteftresom sidan byggs upp.

 

Kontakta webmaster på email webmaster@srforebro.se