Hem    NYA-Gruppen   Bokcirkel    Tisdagsgruppen    Hälsa     Matlagning    Torsdagsgruppen
Kvinnogruppen     Vävning   Evenemang  Lokal

Bokcirkel
Följande böker har diskuterats som bokcirkel

Alla böcker har diskuterat och lysnats på under cirklarna. Antalet ha varierat från gång till gång.
Boken om Hjälmaren av Helena Karlsson & Erik Winnfors.
”Fågelsång i Sverige” som Benny Andersson, Lars Svensson och Dan Zetterström har skapat.
SNABBA CASH Av Jens Lapidus
ÖREBRO våra minnen i ord och bild

Vill du vara med i bokcirkeln. Kontakta vårt kansli 019-6732106.